13.09.2018. (četvrtak)

TESTIRANJE MOTORA - 60% popusta

100,00 kn                                                                                                                                                                            opširnije...


07.09.2018. (petak)

KONTROLA SVIJEĆICA

1,00 kn                                                                                                                                                                            opširnije...


04.11.2017. (subota)

ISPITIVANJE AKUMULATORA

1,00 kn                                                                                                                                                                            opširnije...


06.11.2017. (ponedjeljak)

IZMJENA ULJA 1 KN !

1,00 kn                                                                                                                                                                            opširnije...


07.11.2017. (utorak)

ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA (EKO- test) - 60% popusta

30,00 kn                                                                                                                                                                            opširnije...


08.11.2017. (srijeda)

KONTROLA KOČNICA - 60% popusta

50,00 kn                                                                                                                                                                            opširnije...


09.11.2017. (četvrtak)

TESTIRANJE MOTORA - 60% popusta

100,00 kn                                                                                                                                                                            opširnije...