Općenito o gumama

Gume su među najvažnijim dijelovima automobile, vrlo je bitno da imamo kvalitetne gume jer su oni posrednik između ceste i automobila i kao takve bitan čimbenik koji utječe na sigurnost. Razlikujemo više vrsta guma (zimske, ljetne I cijelogodišnje) iako za ove zadnje navedene možemo reći kako je to više marketinški trik nego istina. Vrlo nam je bitno da za svako razdoblje imamo odgovarajuće gume. Kod ljetnih guma je materijal tvrđi i one svoja prava svojstva i elastičnost dobivaju na ljetnim temperaturama dok zimske gume imaju mekši materijal izrade i time zadržavaju elastičnost na niskim temperaturama. Stoga možemo reći kako je granična temperatura za promjenu guma 7 °C tj. Kada je prosječna temperatura iznad toga preporučuju se ljetne gume a zimske ispod toga. Također je bitan i tlak u gumama jer ako tlak nije odgovarajući onda znatno smanjujemo vijek gume a takva guma troši više goriva i daje veći otpor što utječe na sigurnost vožnje.

Kako je u današnjem načinu života vrijeme veoma bitan faktor, naš servis Vam nudi mogućnost kupovine, montaže, balansiranja kao i čuvanja Vaših guma do sljedeće izmjene. Detaljnije o ponudi na sljedećem linku "GUME- Cijenik usluga"