Kontrola kočnica

Za sigurnu vožnju presudan je učinkovit kočioni sustav. Prilikom usporavanja vozila, kinetička energija vozila (ovisna o masi i brzini) pretvara se u toplinu trenjem kočnih elemenata. Ukoliko sile kočenja nisu podjednako raspoređene po kotačima, doći će do zanošenja vozila. Da bi se ostvarilo dovoljno trenje kočnih elemenata potrebno je prenijeti silu sa papuče kočnice do radnih cilindara. Kada u kočnoj tekućini ima vlage, ona se zbog radne temperature pretvara u plinovito stanje (male mjehuriće). Ti mjehurići nisu u stanju prenijeti silu kočenja jer su stlačivi (za razliku od kočne tekućine). Ukoliko je udio vlage u kočnoj tekućini prevelik može doći do "propadanja" kočnice, tj. neučinkovitog kočenja. Kočna tekućina mijenja se svake dvije godine jer se u tom periodu i kod ispravnog kočnog sustava nakupi dovoljno vlage da kočenje postane nesigurno.

Provjerite kočnice po posebnoj cijeni!

Redovna cijena: 125,00 kn

PONUDA DANA: 50,00 kn (60% popusta)

 Naručite se za testiranje motora na broj +385 1 6535 761

(cijene se odnose na gotovinsko plaćanje)

natrag