Kontrola svjećica

Da bismo iz goriva dobili maksimalnu energiju potrebna je kvalitetna iskra. Postoji čitav niz razloga zbog kojih iskra na svjećici nije uvijek zadovoljavajuće kvalitete, a to znači da će izostati maksimalna snaga, te će i potrošnja biti povećana. Svjećica mora imati određene dimenzije (navoj, duljinu navoja i zazor na elektrodama), te adekvatnu toplinsku vrijednost. Kod navoja je teško progriješiti, ali često se zanemaruje toplinska vrijednost svijećice. Ukoliko svjećica nema odgovarajuću toplinsku vrijednost neće raditi u dobrim uvjetima. Jedna je mogućnost da svjećica odvodi previše topline, pa će teško postizati radnu temperaturu što utječe na loše samočišćenje svjećice. Druga je mogućnost da svijećica loše odvodi toplinu, pa će se pregrijavati što može uzrokovati samopaljenje smjese i detonacije u motoru. Osim navedenog, pregledom svjećica može se dobiti informacija i o drugim problemima koji su možda prisutni u radu motora. Loše odabrana svjećica ili svjećica u lošem stanju utjecati će na potrošnju goriva i snagu. Zato je važno povremeno prekontrolirati njihovu ispravnost!

Provjerite Vaše svjećice po posebnoj cijeni!

PONUDA DANA: 1,00 kn

 Naručite se na broj +385 1 6535 761

(cijene se odnose na gotovinsko plaćanje)

natrag