Cijene servisiranja klima uređaja

Cijenik usluga, plina i sredstva za dezinfekciju

USLUGA CIJENA (Pdv uključen)
   
Vakumiranje i punjenje klime   ( do 750g) 300,00 kn
Dezinfekcija klime i kabine 150,00 kn
Dezinfekcija klime i kabine (uz punjenje/nadopunu klime)) 100,00 kn
Cijena plina (1kg) 279,93 kn*

 * u klimu stane, ovisno o tipu vozila cca  450-1200 grama plina - ako je sustav potpuno prazan. Stari plin koji je izvučen iz klime, reciklira se, vraća u sustav i ne naplaćuje se! Po gornjoj cijeni plaća se samo plin koji je nadopunjen.